vatlythpt

M

Tài liệu ôn thi Đại Học Môn Hóa (Trọn bộ)

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015
ti_liu_n_thi_i_hc_mn_ha_hc 
Tài liệu "Trọn bộ 18 chuyên đề ôn thi đại học môn Hóa học" tổng hợp đầy đủ lý thuyết, dạng bài tập các chuyên đề ôn thi Đại học môn Hóa học theo cấu trúc đề thi của Bộ GD – ĐT.

Chuyên đề 1- Điện phân (Lý thuyết và PP giải bài tập)


 download Download Free: 

Chuyên đề 1: Điện phân
* Lý thuyết và PP giải bài tập (Download: Link )
* Bài tập thực hành (Download: Link )
Chuyên đề 2: Hidrocacbon no
* Lý thuyết và PP giải bài tập (Download: Link )
* Bài tập thực hành (Download: Link )
Chuyên đề 3: Hidrocacbon không no
* Lý thuyết và PP giải bài tập (Download: Link )
* Bài tập thực hành (Download: Link )
Chuyên đề 4: Hidrocacbon thơm
* Lý thuyết và PP giải bài tập (Download: Link )
* Bài tập thực hành (Download: Link )
Chuyên đề 5: Dẫn xuất Ancol – Phenol – Halogen
* Lý thuyết và PP giải bài tập (Download: Link )
* Bài tập thực hành (Download: Link )
Chuyên đề 6: Anđehit – Xeton – Axit Cacboxylic
* Lý thuyết và PP giải bài tập (Download: Link )
* Bài tập thực hành (Download: Link )
Chuyên đề 7: Este – Lipit – Chất giặt rửa
* Lý thuyết và PP giải bài tập (Download: Link )
* Bài tập thực hành (Download: Link )
Chuyên đề 8 : Cacbohidrat
* Lý thuyết và PP giải bài tập (Download: Link )
* Bài tập thực hành (Download: Link )
Chuyên đề 9: Amin – Amino Axit – Protein
* Lý thuyết và PP giải bài tập (Download: Link )
* Bài tập thực hành (Download: Link )
Chuyên đề 10: Polime – Vật liệu Polime
* Lý thuyết và PP giải bài tập (Download: Link )
* Bài tập thực hành (Download: Link )
Chuyên đề 11: Đại cương về kim loại
* Lý thuyết và PP giải bài tập (Download: Link )
* Bài tập thực hành (Download: Link )
Chuyên đề 12: Kim loại kiềm – Kiềm thổ – Nhôm
* Lý thuyết, PP giải bài tập và BT thực hành (Download: Link )
Chuyên đề 13: Sắt – Hợp chất của Sắt – Một số kim loại khác
* Lý thuyết và PP giải bài tập (Download: Link )
* Bài tập thực hành (Download: Link )
Chuyên đề 14: Kỹ thuật xác định đồng phân – CT tính nhanh số đồng phân
* Lý thuyết, PP giải bài tập và BT thực hành (Download: Link )
Chuyên đề 15: Nguyên tử, bảng tuần hòa, liên kết hóa học 
* Lý thuyết, PP giải bài tập và BT thực hành (Download: Link )
Chuyên đề 16: Phản ứng oxi hóa khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hóa học
* Lý thuyết, PP giải bài tập và BT thực hành (Download: Link )
Chuyên đề 17: Sự điện li
* Lý thuyết, PP giải bài tập và BT thực hành (Download: Link )
Chuyên đề 18: Phi kim
* Lý thuyết, PP giải bài tập và BT thực hành (Download: Link )
@ Download bộ đề thi thử Hóa học (Download: Link)

  • https://www.tailieuthpt.tk/2015/09/tai-lieu-on-thi-ai-hoc-mon-hoa-tron-bo.html
cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.