vatlythpt

M

Trình bày công thức toán trên blogspot

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015
Khi dùng Blogspot thì việc làm sao để có thể viết công thức toán học một cách chuyên nghiệp vẫn là câu hỏi. Tuy nhiên với sự hỗ trợ của MathJax thì bạn sẽ hoàn toàn có thể làm được điều đó một cách dễ dàng. Như bạn biết thì khi soạn thảo công thức toán học trong Word nhìn trông rất đẹp mắt đúng không và điều đó bạn hoàn toàn có thể trình bày các công thức toán học đẹp mắt ngay trên Blogspot của bạn.
Hình ảnh minh họa
[Thủ thuật] - Trình bày công thức toán học trong Blogspot với MathJax

» Bắt đầu thủ thuật

1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào phần Mẫu (Template)
3. Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4. Chèn code bên dưới vào sau thẻ <head>
<script src='http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js' type='text/javascript'>
MathJax.Hub.Config({
extensions: ["tex2jax.js","TeX/AMSmath.js","TeX/AMSsymbols.js"],
jax: ["input/TeX", "output/HTML-CSS"],
tex2jax: {
inlineMath: [ ['$','$'], ["\\(","\\)"] ],
displayMath: [ ['$$','$$'], ["\\[","\\]"] ],
},
"HTML-CSS": { availableFonts: ["TeX"] }
});
</script>

5. Save template lại.

Bạn có thể dùng đoạn code công thức này để test thử:
\[
\left [ - \frac{\hbar^2}{2 m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V \right ] \Psi
= i \hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi
\]

\[\sqrt {{a^2} + {b^2}} \mathop {\lim }\limits_{x \to \infty } \sqrt {{b^2} - 4ac} \frac{{ - b \pm \sqrt {{b^2} - 4ac} }}{{2a}}\]

Như thế là đã xong, công thức toán học đã có thể hiển thị trên blogspot của bạn. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là phải viết công thức thế nào mới có thể hiển thị được. Vâng điều này thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm, với hỗ trợ của MathType thì việc viết công thức và lấy mã đưa vào blogspot của bạn rất dễ dàng.

[Thủ thuật] - Trình bày công thức toán học trong Blogspot với MathJax

Đầu tiên bạn tải MathType 6.6 (Có Keygen) này về máy tại đây hoặc tại đây và bắt đầu cài đặt. Sau khi đã cài đặt hoàn tất bạn hãy thiết lập sau: bạn vào mục Preferences và chọn Cut and Copy Preferences...

[Thủ thuật] - Trình bày công thức toán học trong Blogspot với MathJax

Và bạn hãy thiết lập như hình bên dưới

[Thủ thuật] - Trình bày công thức toán học trong Blogspot với MathJax

Bây giờ bạn đã có thể trở lại phần soạn thảo công thức để thiết lập công thức toán học mà bạn muốn chèn vào blog của mình. Sau khi đã soạn thảo xong bạn chỉ cần tô đen công thức vừa tạo ra và nhấnCtrl C hoặc click chuột phải chọn Copy

[Thủ thuật] - Trình bày công thức toán học trong Blogspot với MathJax

Bây giờ thì bạn chỉ cần dán code công thức vào bài viết (Ở chế độ HTML) hoặc trong tiện ích HTML của blogspot để hiển thị công thức ở vị trí mà bạn muốn.

[Thủ thuật] - Trình bày công thức toán học trong Blogspot với MathJax
  • https://www.tailieuthpt.tk/2015/08/trinh-bay-cong-thuc-toan-tren-blogspot.html
cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.