vatlythpt

M

Bài tập dao động hay và khó

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015Kết quả hình ảnh cho dao động1. (ĐH 2012): Một con lắc gồm dây treo có chiều dài 1m và vật nhỏ có khối lượng 100g mang điện tích 2.105C.Treo con lắc này trong điện trường đều với vecto cường độ điện trường hướng theo phương ngang và có độ lớn 5.104V/m.Trong mặt phẳng thẳng đứng đi qua điểm treo và song song với vecto cường độ điện trường .kéo vật nhỏ theo chiều của vecto cường độ điện trường sao cho dây treo hợp với vecto gia tốc trọng trường g⃗  một góc 540 rồi buông nhẹ cho con lắc dao động điều hòa .Lấy g=10m/s2.Trong quá trình dao động tốc độ cực đại của vật nhỏ là
(Trích đề thi tuyển sinh đại học 2012)
A. 3,41m/s
B. 0,59m/s
C. 2,87m/s
D. 0,50m/s
Lời giải
Ta có:
ghd=g2+(qEm)2=102( (m/s2))
Suy ra (g⃗ ,ghd)=450α0=540450=90
Vận tốc lớn nhất:
v=2ghdl(1cosα0)=0,59 (m/s)B
 2. Trong giờ thực hành vật lí về dao động điều hòa của con lắc đơn, có 2 học sinh A và B tiến hành thí nghiệm với 2 con lắc có cùng quả nặng nhưng chiều dài dây treo lần lượt là 
l1 và l2. Khi 2 con lắc đang ở vị trí cân bằng thì cùng truyền cho chúng một vận tốc như nhau, sau đó hai con lắc dao động điều hòa. Biên độ dao động của hai con lắc mà A, B đo được lần lượt là 0,1rad và 0,15rad. Nếu cũng thí nghiệm này nhưng học sinh C thực hiện với con lắc có chiều dài l3=l1+l2 thì biên độ dao động của con lắc mà C đo được là
A. 0,09rad
B. 0,12rad
C. 0,075rad
D. 0,06rad
Lời giải
Do cùng vân tốc và m tại VTCB nên có cùng W ban đầu

Wα21=mgl12(1)
Wα22=mgl22(2)
Lấy (1)+(2)1300W9=mg(l1+l2)2
cosα3=0.12(rad)

3. Một con lắc lò xo có độ cứng 
k=100 N/m dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Tại vị trí cân bằng lò xo giãn 4 cm. Thời gian lò xo nén trong một chu kì là 0,1s. Lấy g=π2=10 (m/s2). Độ lớn lực kéo về cực đại là:
A. 8N
B. 43N
C. 42N
D. 6N
Lời giải

mg=kΔlm=0,4kg
T=2πm/k=0,4s
Quan sát trên đường tròn góc quay ưng với quá trình nén là π/2
Do đó A22=4A=42cm=0,042m
Fmax=kA=100.0,042=42N. Chọn C.
  • https://www.tailieuthpt.tk/2015/06/bai-tap-dao-ong-hay-va-kho.html
cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.