vatlythpt

M

Bài toán đèn ống- Điện xoay chiều

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015
Bài tập 1:
Một đèn nêông đặt dưới hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 119V. Nó sáng lên hoặc tắt đi khi hiệu điện thế tức thời có giá trị 84V. Thời gian đèn sáng lên trong mỗi nửa chu kì của dòng điện xoay chiều.
A. T/5                 B. T/4                    C. T/3             D. T/6
Hướng dẫn:
Cách 1: giải bằng phương trình lượng giác
Chúng ta có thể giải theo hàm sin hoặc cos
Giả sử chọn điều kiện ban đầu thích hợp để phương trình điện áp có dạng:
 u=U0sinωt =U0sin(2πt/T)
Thay vào ta được:
84=119√2sin(2πt/T)

Giải phương trình lượng giác và nhìn vào đồ thị hàm sin ta dễ dàng nhìn thấy thời gian đèn sáng trong nửa chu kì là từ T/12 đến 5T/12.
Vậy t=5T/12 - T/12 = T/3
Đáp án C là đúng.

Cách 2: dùng đường tròn lượng giác
Ta có cosα=84/(119√2) =1/2     =>α= π/3
Nhìn vào đường tròn lượng giác ta thấy đèn sáng trong nửa chu kì ứng với góc:
φ =π/3+π/3= 2π/3
Vậy thời gian đèn sáng:

Bài tập 2:
Một  đèn ống được mắc vào mạng điện xoay chiều 120V-50Hz, nó sáng lên hoặc tắt đi khi hiệu điện thế tức thời là 84V. Xác định thời gian đèn tắt trong mỗi nữa chu kì.
A. 1/300s                   B. 1/150s                C. 2/150s                 D. 1/50s
Hướng dẫn.
Theo đồ thị hàm sin bài trên, thời gian đèn tắt trong 1/2 chu kì là t=T/12 + T/12 = T/6 =1/300 (s)
Đáp án A

Bài tập 3:
Một đèn nêông được mắc vào mạng điện xoay chiều 220V-50Hz, nó sáng lên khi hiệu điện thế giữa hai cực không nhỏ hơn 155V.  Trong một giây đèn sáng bao nhiêu lần? Xác định tỉ số thời gian đèn sáng và thời gian đèn tắt trong mỗi chu kì.
Đáp án: trong một giây đèn sáng 100 lần; tỉ số sáng/tắt =2:1
  • https://www.tailieuthpt.tk/2015/03/bai-toan-en-ong-ien-xoay-chieu.html
cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.