vatlythpt

M

Bài toán con lắc đếm giây.

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2009
Bài 1:
Đồng hồ con lắc đếm giây có chu kì T = 2s mỗi ngày chạy nhanh 60 giây. Coi quả lắc đồng hồ như một con lắc đơn. Hỏi chiều dài con lắc phải điều chỉnh như thế nào để đồng hồ chạy đúng? Biết g=9,8m/s^2

Bài giải
Gọi l1 là chiều dài con lắc chạy đúng
l2 là chiều dài con lắc khi chạy nhanh
Ta có


lớn hơn 1 do đồng hồ chạy nhanh.
Số dao động do đồng hồ chạy nhanh thực hiện trong một ngày đêm là:

Thời gian biểu kiến của đồng hồ chạy sai trong dao động là
Theo bài ra thời gian đồng hồ chạy nhanh trong một ngày đêm là 60s. Ta có

Mà T1/T2 lớn hơn 1 và thời gian không âm nên khi bỏ trị tuyệt đối ta được.=> l1=1,00138.l2
vậy l1-l2=0,00138.l2
vậy phải tăng chiều dài lên 0,138%.

Bài 2.
Một đồng hồ con lắc đếm giây có chu kì T = 2s mỗi ngày chạy nhanh 120 giây. Hỏi chiều dài con lắc phải điều chỉnh như thế nào để đồng hồ chạy đúng?
A. Tăng 0,1%
B. Giảm 0,1%
C. Tăng 0,3%
D. Giảm 0,3%
  • https://www.tailieuthpt.tk/2009/11/bai-toan-con-lac-em-giay.html
cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.